Naviguide ניווט בשטח

תוכנת ניווט השטח המובילה עם מפות סימון השבילים - חדש, גרסה 6

לקניית NaviGuide לרישום NaviGuide

עדכונים

  • חדש, גרסה 6 עדכון 2014
    עם מפות סימון שבילים ומפות טופוגראפיות 1:25,000
  • <
  • עדכון 6.1 כולל מפה 19 חדשה 2015
  • יצאה גרסה חדשה ל- PND - תפריטים חדשים
  • Naviguide & Igo על כרטיס אחד - לפרטים צרו קשר
לוגו MPD techmologies
:בשיתוף המרכז למיפוי ישראל החברה להגנת הטבע הועדה לסימון שבילים

© כל הזכויות שמורות ל .2011 MPD Technologies Ltd